Home שוהים בלתי חוקיים

כתבות תוכן

עורך דין צבאי
שוהים בלתי חוקיים
שוהים בלתי חוקיים | שב"ח PDF הדפסה דוא
נכתב ע"י שוהים בלתי חוקיים, שב"ח   
שני, 02 אוגוסט 2010 10:01

שוהים בלתי חוקיים = שב"ח

שוהים בלתי חוקיים   ( לרשימת כל פסקי הדין לחץ כאן )

שוהה בלתי חוקי (בראשי תיבות: שב"ח) הוא מי שנמצא בתחומי המדינה בלא שיש בידיו היתר לכך.
אף שהביטוי יכול להתייחס לאזרח של כל מדינה באשר היא, השימוש בו מתייחס בעיקר כלפי פלסטינים תושבי יהודה והשומרון וחבל עזה.
אלה אינם זקוקים לאשרות כניסה ולדרכונים בעת שהם נכנסים לישראל, כי אם להיתרי כניסה ("תסריח", בערבית: تصريح) המונפקים בידי מנהלת התיאום והקישור.
בהיתרים אלה נקבעים לעתים אזורים מסוימים המותרים לכניסה ולעתים נקבע בהם היתר לשהייה בכל תחומי המדינה.
כן מצוינות בהם מטרות השהייה: תעסוקה, צרכים רפואיים, צרכים אישיים, ועוד.

בשל הרצף הטריטוריאלי הקיים בין ישראל לבין יהודה והשומרון, כניסה בלתי חוקית של פלסטינים לישראל קלה ונפוצה יותר מאשר ממדינות אחרות, אף שבאזורים בהם הוקמה גדר ההפרדה, ההסתננות נעשתה קשה יותר.
מספר הפלסטינים השוהים בלא היתר בישראל הוערך בשנת 2009, על ידי גורמים שונים במערכת הביטחון, בין 20 אלף ל-50 אלף.
לפי התאחדות העובדים הפלסטינית, מספר הפלסטינים העובדים בישראל בניגוד לחוק הוא בין 35 אלף ל-40 אלף (מספר הגבוה בהרבה ממספרם של העובדים הפלסטיניים החוקיים).

ישראל מגבילה כניסת פלסטינים לישראל הן מחשש כי יבצעו פעולות טרור והן מנימוקים הקשורים במבנה שוק העבודה בישראל.
במסגרת המאבק בתופעת השהייה הבלתי חוקית, נחקק בשנת 1996 חוק שהייה שלא כדין (איסור סיוע) (הוראות שעה), האוסר על העסקה, הלנה והסעה של שוהים בלתי חוקיים.
החוק נקבע כהוראת שעה, המוארכת מדי שנה או שנתיים, כדי שהכנסת תוכל לבחון את ההסדר לעתים קרובות ולהכניס בו שינויים.

במספר מקרים הורשעו מסיעי שב"חים שהסיעו מחבלים מתאבדים לזירת פיגוע, בסיוע לרצח או הריגה ונידונו לעונשי מאסר בפועל שבין 9 ל-30 שנה בכלא .

=====================================

מחפש עורך דין שייצג אותך - לחץ כאן עכשיו

=====================================

עקרונות לחוק בנושא שוהים בלתי-חוקיים

 
לאשר את העקרונות לחוק שוהים בלתי-חוקיים כדלקמן:-
שר  הפנים  יפיץ,  תוך 7 ימים, תזכיר חוק  (למשך  7 ימים) לטיפול בסוגיית השוהים הבלתי-חוקיים אשר יכיל עקרונות אלו:-
א.  שר  הפנים  לא  יתן אשרות  או  רשיונות  לישיבה בישראל -
1)  למי  שעלול  לסכן את ביטחון המדינה  או  את שלום  הציבור או עלול לפגוע באינטרס ציבורי חיוני אחר.
2)  למי  שנכנס לישראל או שהה בה שלא כדין, אלא אם  השהייה שלא כדין יסודה בטעות או  בתקלה שבתום  לב, או בנסיבות שלא היו בשליטתו  של המבקש.
ב.  בחלוף  פרקי  זמן שיקבעו מיום שמבקש  האשרה  או הרשיון  יצא  את ישראל לאחר ששהה בה שלא  כדין, רשאי  יהיה שר הפנים לתת אשרה או רשיון  כאמור, וזאת  בהתחשב  במשך תקופת השהייה  הבלתי-חוקית, ובלבד שלא שהה המבקש בישראל שלא כדין יותר משנה אחת.
ג.  שוהה  שלא  כדין, ואף אם לתקופה העולה  על  שנה אחת,   אשר  נתקיימו  לגביו  תנאים  הומניטריים מיוחדים  שירשמו,  רשאי יהיה שר  הפנים  להעניק אשרה  או  רשיון כאמור, ובלבד שחלפו שלוש  שנים מיום שהמבקש יצא את ישראל.
ד.  הוראות  סעיפים  א', ב', ו-ג' יחולו גם  על  מי שבקשתו  לאשרה  או רשיון נסמכת על סעיף 7  לחוק האזרחות,  התשי"ב1952-, וזאת תוך קביעת  הוראות מעבר  מתאימות  לענין  זה,  למניעת  פגיעה  במי שהסתמכו  על  ההסדר הנוכחי, על-פי דין או  הלכה קיימת.
ה.  החוק  יקבע הסדרים מיוחדים אשר יאפשרו, בנסיבות מיוחדות,  מתן  רשיון עבודה בישראל  לשוהה  שלא כדין  שנכנס  לישראל כעובד זר וטרם  חלפו  ארבע שנים מיום שנכנס לישראל לראשונה.
ו.  מי שסורבה בקשתו לאשרה ורשיון ישיבה לפי סעיפים 2(א)(3)   או  2(א)(4)  לחוק  הכניסה   לישראל, התשי"ב1952-,  לא  יהיה רשאי להגיש  בקשה  חדשה לאשרה  או לרשיון כאמור, אלא בחלוף תקופה  שקבע השר  בתקנות, אלא אם כן חל שינוי מהותי בנסיבות ששימשו יסוד לבקשה שסורבה.
ז.  יקבעו  בחוק הוראות מעבר מתאימות על-מנת  לאפשר את יישומו של ההסדר לשעה למתן מעמד לילדי שוהים בלתי-חוקיים,  הוריהם  ואחיהם  הנמצאים  בישראל בתנאים שאושרו על-ידי הממשלה.
ח.  להסמיך  את  ועדת  השרים לענייני  חקיקה  לאשר, על-דעת  הממשלה,  את הצעת-החוק שתנוסח  על-יסוד העקרונות לעיל, ולהגישה בהקדם לכנסת." 

 

ענישת שוהים בלתי חוקיים

הסניגוריה הציבורית הגישה בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון נגד הנהגת ענישה "תעריפית" כלפי שוהים בלתי חוקיים (רע"פ 3173/09)

הסניגוריה הציבורית הגישה בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון כנגד מדיניות החמרת הענישה בעבירה של שהייה בלתי חוקית הננקטת לטענתה בעיקר בבית המשפט המחוזי בבאר שבע. בבקשה, שהוגשה בעניינו של תושב שטחים שהורשע בשהייה בלתי חוקית ונדון לשלושה חודשי מאסר, נטען, כי בית המשפט המחוזי בבאר שבע הנהיג מדיניות של ענישה "תעריפית" כלפי שוהים בלתי חוקיים, העומדת בניגוד להלכה של בית משפט העליון המחייבת ענישה אינדוודואלית.

 

לטענת הסנגוריה הציבורית, המדיניות לפיה מוטל עונש קבוע של שלושה חודשי מאסר בפועל במקרים בהם מדובר בעבירה יחידה של שהייה בלתי חוקית ואין מחלוקת שהשהיה היא לצורכי מציאת פרנסה וללא קשר לעניינים פליליים או ביטחוניים, אינה מהווה מדיניות ענישה ראויה, ובעיקר שהשוהים פועלים בדרך כלל מתוך מצב של כורח כלכלי. השופט ג'ובראן הורה לקיים דיון דחוף בבר"ע.

לכתבה המקורית

 

 

3,630 תיקי חקירה נגד מסיעי שב"חים נפתחו בשנת 2007 המשטרה: ארגוני פשיעה עוסקים בהסעות מאורגנות של שב"חים

המשרד לביטחון פנים מסר היום דיווח על אכיפת מסיעי שוהים בלתי חוקיים (שב"חים) לוועדת הפנים , זאת במסגרת אישור הוראת השעה בדבר איסור סיוע לחוק שהייה שלא כדין (1996).

במהלך שנת 2007 נפתחו 3,630 תיקי חקירה נגד מסיעים של שב"חים. 1,002 תיקי חקירה מתוך סך התיקים נפתחו על ידי מג"ב, 832 תיקי חקירה נפתחו על ידי מחוז מרכז של המשטרה, 641 תיקים נפתחו על ידי מחוז ירושלים ו-380 תיקים על ידי המחוז הדרומי. נציג השב"כ מסר כי "נתפסו חלק ממסיעי המחבלים אשר ביצעו את הפיגוע בדימונה". מתוך סך התיקים שנפתחו,  1,628 תיקים נסגרו על ידי המשטרה (מעל ל-40%). רפ"ק אלי דוידזון, קצין מדור חקירות במשטרה: "מרבית התיקים נסגרים מחוסר ראיות או מחוסר עניין לציבור". 1,205 מתיקי החקירה נגד מסיעי שוהים בלתי חוקיים הועברו לתביעה המשפטית או לפרקליטות.  סך הכל 765 גזרי דין נגד מסיעי שב"חים התקבלו בשנת 2007, מתוכם על 445 נאשמים נגזרו עונשי מאסר בפועל ועל 294 נאשמים נגזרו עונשי מאסר על תנאי. 20 גזרי דין הסתיימו בזיכוי. רפ"ק דוידזון ציין כי בשנת 2006 נפתחו 3,979 תיקי חקירה נגד מסיעי שב"חים 2,369 תיקים נסגרו על ידי המשטרה. עוד הוסיף רפ"ק דוידזון כי "אנחנו מזהים ארגוני פשיעה שעוסקים בהסעות מאורגנות של שב"חים"

 

התנגדות בוועדת הפנים להארכת הוראת השעה בדבר הסעת שב"חים ב-5 שנים הוראת השעה "איסור סיוע" במסגרת חוק השב"חים (שהייה שלא כדין) מוארכת על ידי ועדת הפנים מדי שנה או שנתיים מזה 12 שנה. השנה, לראשונה, התבקשה וועדת הפנים להאריך את הוראת השעה בחמש שנים. עו"ד עודד ברוק מהמשרד לביטחון פנים ענה לשאלת חברי הוועדה כי "שר המשפטים ביקש את ההארכה לחמש שנים בוועדת השרים, זאת בניגוד לעמדת המשרד לביטחון פנים אשר ביקש הארכה של שנתיים". יו"ר ועדת הפנים, ח"כ פינס: " הוראת שעה של חמש שנים היא לא מתקבלת על הדעת ומרחיקת לכת. אני רוצה לקוות שתוך חמש שנים יהיה שינוי". נציג השב"כ ענה כי "לא צפוי שינוי לטובה במישור הזה וניפגש פה גם עוד שנתיים ונבקש להאריך את הוראת השעה.  המצב לא הולך להשתפר וצריך להפוך את הוראת השעה להוראת קבע". להתנגדותו של היו"ר פינס להארכה של חמש שנים הצטרפו כל חברי הוועדה שנכחו בישיבה, עם זאת התפתחה מחלוקת בין הח"כים האם להאריך את הוראת השעה בשנה אחת או בשנתיים. בניגוד לעמדת היו"ר פינס הוראת השעה לא אושרה בהצבעה בוועדה ולכן החוק עבר למליאה לאישור הסרתו מסדר היום. לבקשת היו"ר פינס, במליאה נדחתה הסרת הוראת השעה מסדר היום, והוראת השעה תחזור לדיון בוועדת הפנים בשבוע הבא.   

 

=====================================

מחפש עורך דין שייצג אותך - לחץ כאן עכשיו

=====================================

- השבתת רכב שחשוד בהסעת שב"ח בתוך ישראל תצומצם ל-48 שעות במקום 30 יום

על פי נוסח הוראת השעה, ישנו הבדל בין מסיע שב"ח בתוך שטח ישראל לבין מסיע שב"ח בשטח קו התפר. בשטחי קו התפר מי שמואשם בהסעת שב"ח נדרש להוכיח כי ווידא שהנוסע הוא שוהה חוקי ובתוך שטחי ישראל חובת ההוכחה על ידיעה כי מדובר בשוהה בלתי חוקי מוטלת על התביעה. בהוראת השעה מוענקת סמכות מנהלית לשוטר להשבית רכב של מי שחשוד בהסעת שב"ח למשך 30 יום. רפ"ק דוידזון הודה כי "השבתת הרכבים במסגרת החוק איננה לצרכי ראיות או חקירה".  יו"ר ועדת הפנים, ח"כ אופיר פינס, הציע לצמצם את הסמכות המנהלית להשבתת רכב בשטחי ישראל ל-48 שעות במקום 30 יום.

 

- נהגי המוניות מוחים על הדרישה שיוודאו זהותם של נוסעים: "לא רוצים להיות שוטרים"

יו"ר איגוד נהגי המוניות, יהודה בר-אור: "שוטרים משביתים מוניות שנוסעות מיפו לחולון, ומפתח תקווה לאור יהודה ונהגי מוניות מפסידים ימי עבודה ופרנסה רק על סמך חשד. אנחנו לא שוטרים ולא רוצים להיות שוטרים. אנחנו נדרשים לבקש ממי שאנחנו מסיעים להזדהות והמשטרה כלל לא העבירה לנו הוראות לזיהוי תעודות שהייה של נוסעים שנראים חשודים בעינינו". בתשובה לטענות נהגי המוניות ענה רפ"ק דוידזון כי "אין בידינו דוגמאות של אישורי שהייה שאנחנו יכולים להגיש לנהגי המוניות". ח"כ דב חנין: "הוראת השעה מעמידה את נהגי המוניות בחזית מלחמתה של ישראל בטרור וזה "כאילו פתרון"". ח"כ דוד אזולאי הוסיף כי: "אי אפשר לדרוש מנהגי מוניות לזהות שב"ח פוטנציאלי על פי המראה או השפה".

 คนต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย | Ilegalnih stranaca | Нелегалаў | Iligal Aliens | Illegal Aliens | Străinii ilegale

 Illegal-Aliens | שב"ח | שוהים בלתי חוקיים | تصريح | البقاء بصورة غير مشروعة | الأجانب غير الشرعيين | Нелегалов |


עדכון אחרון ( שלישי, 07 דצמבר 2010 15:39 )
 
 

לקבלת ייעוץ ראשוני עם עורך דין צבאי פרטי - הזן פרטים עכשיו!

 

שם
תאור קצר
טלפון ליצירת קשר
עורך דין צבאי
תחקיר בתי כלא צבאיים
יש לנו 64 אורחים מחוברים
מחיקת רישום פלילי
Военный юрист
חוק השיפוט הצבאי
עורך דין צבאי
עורך דין צבאי  | עו"ד צבאי | פסק דין צבאי | בית דין צבאי | נפקדות | עריקות | זיוף גימלים
gurl shi mcth | gurl shi pkhkh | pxe shi mcth | ch, shi mcth | bpesu, | grheu, | zhu; dhnkho
                                     
הוראות שימוש באתר