Home נציב קבילות החיילים

כתבות תוכן

עורך דין צבאי
נציב קבילות החיילים
נציב קבילות החיילים | נציבות קבילות החיילים | קצין קבילות חיילים PDF הדפסה דוא
נכתב ע"י נציב קבילות החיילים   
שלישי, 28 יולי 2009 22:51
נציב קבילות החיילים  | נציבות קבילות החיילים | קצין קבילות חיילים
 
כתובת נציב קבילות חיילים:
 
 

נציב קבילות החיילים
ת"ד 7052 תל אביב 64734

או
01008 :דואר צבאי

פקס 03-6977135
טל' ענף הפניות 03-6977374

 


יש אפשרות לשוחח עם קצין בנציבות ולהתייעץ, אם הנושא עליו מלינים מהווה עילה לקבילה

 

ואם הוא מצוי בתחום סמכות טיפולו של הנציב.
לשם כך עומד לרשותך קו פתוח כמפורט:

טלפון אזרחי: 03-6977433
בכל יום בין השעות 17.30 : 20.00
יום ו' בין השעות 8.00 : 13.00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

נציב קבילות חיילים (נקח"ל) היא יחידה במשרד הביטחון, שמטרתה לאפשר לחיילי צה"ל ובני משפחותיהם להגיש קבילה על כל מעשה או מחדל שנפגעו ממנו ולתבוע את תיקון הליקויים, וזאת שלא דרך צינורות הפיקוד הרגילים המקובלים בצבא. הנציבות הוקמה ב-1 בנובמבר 1972 בעקבות תיקון בחוק השיפוט הצבאי.

יחידת נציב קבילות חיילים שוכנת בבסיס הקריה ותקציבה נשלט על ידי אגף התכנון (אג"ת) בצה"ל. בראש נציבות קבילות החיילים עומד נציב קבילות החיילים שהוא אזרח על-פי חוק. הנציב הנוכחי הוא אלוף (מיל') יצחק בריק‏‏[1]. צוות המשפטנים בנציבות מורכב כולו מאזרחים המועסקים על-פי חוזים אישיים. מבררי הקבילות בנציבות הם קציני צה"ל.

אלפי פניות מופנות לנציבות מדי שנה. הנציב אינו מסוגל לקרוא ולהתעמק בכל בירור של קבילה, כך שלא אחת אנשי הנציבות הכפופים לו מניחים על שולחנו את תשובת הנציבות לחתימתו - לפני שליחתה לפונה. הנציב מחויב להגיש דוח שנתי על פעילותו, שיכיל סקירה כללית ותיאור הטיפול במבחר של קבילות, לשר הביטחון ולוועדת החוץ והביטחון של הכנסת

נציב קבילות חיילים

נציב קבילות חיילים ממונה על ידי שר הביטחון, בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת לתקופת כהונה של חמש שנים. הנוהג הקיים מאז הקמת מוסד הנציבות הוא למנות קצין צבא במילואים שאינו משפטן.

נושא לקבילה

קבילה ניתן להגיש על מעשה שנתקיימו בו כל התנאים הבאים:

  • הוא פוגע במישרין בחייל הנפגע או מונע ממנו במישרין טובת הנאה;
  • הוא נוגע לסדרי השירות, לתנאי השירות או למשמעת;
  • הוא בניגוד לחיקוק או לפקודות הצבא, או ללא סמכות חוקית, או בניגוד למינהל תקין, או שיש בו משום נוקשות יתרה או אי-צדק בולט.

קבילות שלא יהיה בהן בירור

אלה קבילות שלא יהיה בהן בירור אלא אם מצא נציב הקבילות שיש סיבה מיוחדת המצדיקה את בירורן:

  • קבילה שהוגשה לאחר שעברה שנה מיום המעשה שעליו נסבה הקבילה, ואם המעשה נודע לקובל מאוחר יותר – מהיום שבו נודע לו המעשה;

הגשת קבילה  - נציג קבילות חיילים

קבילה יכול להגיש כל חייל החש נפגע ממעשה שנעשה לגביהם בעת היותם בשרות סדיר או בשרות מילואים פעיל. כמו כן רשאים לפנות הורי החייל שנפגע, או קרובי משפחה אחרים מדרגה ראשונה. אם אין לחייל קרובים כאמור, הוא יכול לבקש מאדם אחר לפנות בשמו. על מנת להגביר את המודעות לנושא הגשת קבילה, מקבל כל חייל שמתגייס דף מידע בנושא עם פרטי הנציבות.

החל מה-28 במרץ 2007, רשאים גם מיועדים לשירות ביטחון להגיש קבילות כנגד הגורמים הצבאיים המטפלים בענייניהם בטרם גיוסם. לכך נקבע סייג, ולפיו הערכתו, דירוגו או מיונו של מיועד לשירות ביטחון אינם מהווים נושא לקבילה, על מנת למנוע קבילות כנגד נושאים כמו דירוג הקב"א או השיבוץ.

קבילה אפשר להגיש על חייל בכל דרגה או על עובד בשרות צה"ל. חייל אינו חייב ליידע את מפקדיו או לקבל את אישורם להגשת הקבילה. לנקבל אסור למנוע הגשת קבילה או לפגוע בחייל הקובל.

קבילה יש להגיש בכתב במישרין לנציב הקבילות.

קבילה של אסיר או עציר תוגש במעטפה סגורה למפקד מתקן הכליאה הצבאי שבו הוא מוחזק, והמפקד יעביר את המעטפה, בלי שיפתחנה, לנציב הקבילות.

 

בירור קבילה ע"י נציב קבילות חיילים

כל קבילה מתבררת על ידי ראש צוות- קצין בדרגת סא"ל, קצינים מקצועיים ומשפטנים. הצוות שומר על חיסיון מלא בעבודתו, בעיקר בכל הקשור לצנעת הפרט. הוא אוסף עדויות בכתב ובאופן בלתי אמצעי, כמו כן נערכים עימותי גרסאות בין קובלים לנקבלים במידת הצורך, ובמקרים מסוימים אף מגיע הצוות ליחידה על מנת לעמוד מקרוב ולהתרשם מהממצאים שעלו במהלך הבירור.

נציב קבילות חיילים - אשר מצא כי קבילה מעוררת על פניה חשד שנעברה עבירה, רשאי להעביר את הקבילה, כולה או מקצתה, לפרקליט הצבאי הראשי.

נציב קבילות חיילים יביא את הקבילה לידיעת האדם שקובלים עליו ולידיעת מפקדו ויתן להם הזדמנות נאותה להשיב עליה, והוא רשאי לדרוש מהם כי ישיבו על הקבילה תוך התקופה שיקבע בדרישתו

קבילות דחופות מבוררות בתוך 45 יום. קבילות מורכבות יותר מבוררות בתוך 90 יום. אך יש גם אפשרות לחרוג מן הזמן, בקבילות "מעוכבות".

לאחר סיום הבירור נקבע האם הקבילה הייתה מוצדקת או לא, ואז מורה הנציב כיצד ליישם את המלצותיו. הטיפול בקבילות יכול להביא לאחת משלוש המלצות: הסברה והטעמה של הפקודות הקיימות בעניין שבעטיו הוגשה הקבילה; שינוי הפקודות או הנהלים; ונקיטת אמצעים פיקודיים נגד מפקדים שלא פעלו כנדרש.

ככלל, המלצת הנציב הינה הנחייה לביצוע ואינה ניתנת לערעור, ורק הרמטכ"ל, בתיאום עם הנציב, מוסמך לחרוג מנוהל זה. עד היום, בכל השנים שבהן קיים מוסד הנציבות, לא ניצלו הרמטכ"לים, ולו פעם אחת, סמכות זאת כדי לחרוג מהמלצות הנציב.

 

נציבי קבילות החיילים

שם תקופת כהונה הערות
רב אלוף (מיל') חיים לסקוב 1 בנובמבר 1972 - 8 בדצמבר 1982 הנציב הראשון; היה הרמטכ"ל החמישי
האלוף (מיל') דני מט 21 בדצמבר 1982 - 21 בדצמבר 1992  
האלוף (מיל') אהרון דורון 21 בדצמבר 1992 - 31 ביולי 1998  
תת-אלוף (מיל') עוזי לבצור 4 באוגוסט 1998 - 2003  
תת-אלוף (מיל') אבנר ברזני 18 בספטמבר 2003 - דצמבר 2008  
האלוף (מיל') יצחק בריק 10 בדצמבר 2008 - הנציב הנוכחי

 

קישור לאתר נציב קבילות החיילים, באתר צה"ל

 

 

עדכון אחרון ( שלישי, 28 יולי 2009 23:28 )
 
 

לקבלת ייעוץ ראשוני עם עורך דין צבאי פרטי - הזן פרטים עכשיו!

 

שם
תאור קצר
טלפון ליצירת קשר
עורך דין צבאי
תחקיר בתי כלא צבאיים
יש לנו 53 אורחים מחוברים
מחיקת רישום פלילי
Военный юрист
חוק השיפוט הצבאי
עורך דין צבאי
עורך דין צבאי  | עו"ד צבאי | פסק דין צבאי | בית דין צבאי | נפקדות | עריקות | זיוף גימלים
gurl shi mcth | gurl shi pkhkh | pxe shi mcth | ch, shi mcth | bpesu, | grheu, | zhu; dhnkho
                                     
הוראות שימוש באתר